Realizace

Uvolnění XAnn3D Free Edition

10. 12. 2017
Byla uvolněna omezená verze XAnn3D – softwaru pro simulace rentgenové optiky a to pro nekomerční využití a testy. Jedná se o technologický...