Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost LASCAM systems s.r.o., se sídlem Dělnická 1192/22, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 042 24
302, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 244384 (dále jen „Společnost“) a
její dceřiná společnost Elya Solutions s.r.o., se sídlem K Bílému vrchu 2978/5, Praha 193
00, IČO: 282 39 911, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová
značka C 134619 (dále jen „Elya Solutions“) přikládají velký význam
ochraně Vašich osobních údajů dále jen (Údaje“) při jejich sběru,
zpracování a používání. Naše zásady jsou v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem
č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákonem č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a příslušnými ustanoveními Občanského
zákoníku, jakož i příslušnými normami Evropské unie, zejména Nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

V následujících bodech je vysvětlen způsob zpracování vašich údajů při návštěvě všech webových stránek patřících Společnosti (dále
jen „Web“), případně při využívání dalších služeb Společnosti. Vyhrazujeme si právo
tyto zásady ochrany osobních údajů v případě potřeby změnit. Změny budou zveřejněny na patřičných
webech a nebude-li uvedeno jinak, vstoupí v platnost okamžitě.

1. Získání osobních údajů

Osobními údaji se rozumějí jednotlivé údaje o osobních a věcných poměrech, které se vztahují k identifikované
osobě. Těmito jsou například jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a jiné. Tyto
informace se na webu nezjišťují, ale mohou být poskytnuty dobrovolně z Vaší strany, např. prostřednictvím
registrace, kontaktního formuláře, telefonního kontaktu, k realizaci smlouvy nebo vyžádání
informací.

Ostatní informace, které nejsou přímo spojeny se skutečnou identitou osoby, nejsou považovány za osobní údaje.
Jedná se například o název domény z webu, ze kterého jste přišli, počet návštěv, zobrazené stránky, typ
prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a doba trvání návštěvy aj.  Tyto informace jsou sbírány automaticky
prostřednictvím cookies souboru, jak je podrobněji popsáno v sekci 3. Cookie a
protokolové soubory serverů
.

2. Zpracování údajů

Ke zpracování údajů dochází na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a obecného nařízení o ochraně
osobních údajů). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost již provedeného
zpracování údajů.

Údaje zpracováváme pouze v nezbytně nutném rozsahu ke stanoveným účelům a za předpokladu, že je to zákonem
povoleno, tj. např. pokud je to nutné ke smluvním účelům nebo abychom Vám umožnili používat náš web, případně k jiným
účelům, na které jste nám poskytli výslovný souhlas.

Předávání, prodej nebo jiné postoupení Vašich osobních údajů třetím osobám mimo společnost LASCAM systems s.r.o. a
její dceřinu společnost Elya Solutions s.r.o. se neprovádí, pouze tehdy, když je to
potřebné pro vyřízení smlouvy nebo k provedení služeb v rámci zpracování údajů zakázky nebo jste s tím
výslovně souhlasili. Třetí strany, se kterými můžeme sdílet Vaše údaje jsou následujících:

 • S
  distributory a dalšími dodavateli, kteří se podílejí na poskytování našich produktů, služeb nebo řešení v
  rozsahu nezbytném pro zajištění Vašich požadavků,
 • S
  poskytovateli služeb a subdodavateli, kteří poskytují služby naším jménem, ​​jako je hostování webových
  stránek, služby IT, reklamní a marketingové služby a další odborné služby v nezbytném rozsahu.

Níže naleznete konkrétní účely zpracování údajů.

2.1 Kontaktní formulář

Pomocí kontaktního formuláře na našem webu nám můžete zasílat dotazy. Abychom mohli na váš dotaz odpovědět,
potřebujeme znát některé údaje, jako např. jméno nebo e-mailovou adresu. Ostatní položky
jsou označeny jako nepovinné; dotaz tedy můžete odeslat bez zadání těchto doplňujících informací.

Pokud nám zašlete poptávky prostřednictvím kontaktního formuláře, budou Vaše údaje z poptávkového formuláře
včetně Vámi uvedených kontaktních údajů u nás uloženy za účelem zpracování poptávky a pro případ
navazujících dotazů.

Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře tak probíhá výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6
odst. 1 písm. a obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomu stačí,
abyste nám zaslali neformální e-mail na info@lascam.cz. Tímto není dotčena zákonnost operací
zpracování údajů, k nimž došlo do odvolání souhlasu.

2.2 Registrační formulář

Chcete-li získat přístup k doplňkovým službám, například k registraci na konferenci apod., můžete využít
registračního formuláře na webu www.konferencelasery.cz.
Budete při tom požádáni, abyste zadali některé osobní údaje. Údaje shromážděné prostřednictvím tohoto
registračního formuláře budeme používat za účelem poskytování doplňkových služeb.

2.3 Online chat

Dalším způsobem, jak nám můžete zaslat své dotazy a poptávky je prostřednictvím LiveAgent online chatu
provozovaného Quality Unit, LLC (dále jen „LiveAgent“). Zpracování údajů zadaných do formuláře
online chatu, příp. off-line chatu, tak probíhá výhradně na základě Vašeho souhlasu. V případě off-line zpráv potřebujeme
znát některé údaje, jako např. jméno nebo e-mailovou adresu, abychom mohli na Váš dotaz odpovědět. Údaje
shromážděné prostřednictvím online chatu jsou používány k zodpovězení Vašich dotazů, zpracování
Vašich poptávek a pod.

2.4 Marketingové účely

Na základě Vašeho výslovného souhlasu, které se provádí zaškrtnutím příslušného políčka nebo vyplývá z rozsahu
povoleném platnými zákony můžeme používat Vaše údaje pro účely související s marketingem našich
produktů a služeb, případně produktů a služeb našich obchodních partnerů (dále jen „marketingové účely“). To
zahrnuje následující aktivity:

 1. zasílání zpravodajů a tiskových zpráv,
 2. oznámení o událostech a jiných sdělení,
 3. informování o nabídkách produktů, včetně nabídek třetích stran, které mají vztah k našim
  produktům nebo službám,
 4. jiné účely, které se vztahují k Vašemu souhlasu.

Udělený souhlas pro budoucí použití Vašich údajů k marketingovým účelům můžete kdykoli odvolat. V takovém případě
nás, prosím, kontaktujte na email: info@lascam.cz.

2.4.1 Emailový marketing

Emailové zprávy využíváme k oznámení událostí či sdělení nebo k informování o relevantních
nabídkách. Pro tento účel využíváme služeb společnosti ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČ: 027 62 943,
se sídlem Na Mlejnku 764/18, Braník, 147 00 Praha 4, společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 223183.

Pokud chcete přijímat e-mailové zprávy, potřebujeme od Vás platnou e-mailovou adresu a potvrzení, že jste
vlastníkem uvedené e-mailové adresy a souhlasíte s přijímáním e-mailových zpráv.

Odebírání e-mailových zpráv můžete kdykoliv upravit nebo ukončit s okamžitou účinností bez udání důvodů. Za tím
účelem, prosím, klikněte na odkaz „odhlásit se“, který je obsažen na konci každé e-mailové zprávy nebo
zasláním požadavku o zrušení zasílání na info@lascam.cz.  Ecomail.cz neposkytuje
Vaše osobní informace žádné třetí straně.

Dále Ecomail.cz, s.r.o. používá cookies pro sledování chování uživatelů na našich stránkách
poté co se prokliknou skrze e-mail. Informace o chování zahrnují, jaké stránky uživatelé navštívili,
kolik času na nich strávili a podobně. Osobní údaje nejsou shromažďovány, ani nedochází k identifikaci osoby. Postup
na deaktivaci cookie souborů naleznete v sekci 3.1 Cookie.

3Cookie a protokolové soubory serverů

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou ukládány webovými prohlížeči. Tyto
soubory neobsahují žádné osobní údaje a ztrácejí význam po opuštění našich webových stránek. V případě,
že se rozhodnete soubory cookie zakázat ve Vašem prohlížeči, máte i nadále přístup k
převážné části našich webových stránek. Cookie můžete spravovat pomocí funkcí jednotlivých prohlížečů. Při
deaktivaci souborů cookies může být ovlivněna funkčnost některých internetových stránek.

Většina námi používaných souborů cookies jsou takzvané „session cookies“. Po ukončení Vaší návštěvy se
automaticky smažou. Jiné soubory cookies zůstanou ve Vašem koncovém zařízení uloženy, dokud je
nesmažete. Tyto soubory nám umožní opětně rozeznat Váš prohlížeč při příští návštěvě.

Protokolové soubory serverů jsou automaticky shromažďovány poskytovatelem stránek. Jedná se například o operační systém,
referenční adresu URL, adresu IP, čas dotazu na server apod. Tyto údaje nejsou spojovány s jinými
zdroji údajů.

3.1 Google Analytics

Web využívá analytickou službu Google Analytics poskytovanou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043, USA (dále jen „Google“).

Google Analytics používá k vytváření přehledů o interakcích návštěvníků na našem webu
především soubory cookie první strany. Tyto soubory cookie slouží k ukládání informací,
které neumožňují identifikaci osob. Prohlížeče nesdílejí soubory cookie první strany mezi
doménami.

Údaje o Vašem užívání webové stránky nashromážděné pomocí „cookies“ jsou obyčejně přenášeny k analýze na server
společnosti Google v USA a tam ukládány. V rámci tohoto procesu nedochází ke sloučení s dalšími údaji o Vás,
kterými Google může případně disponovat.

Pro správné fungování webů na internetu je ke každému počítači a zařízení připojenému k internetu přiřazena IP
adresa (adresa internetového protokolu), díky které lze zjistit, ze které země, státu a města se počítač k
internetu připojuje. Google Analytics shromažďuje IP adresy za účelem poskytnutí a zajištění
bezpečnosti služby a také proto, aby majitelé webových stránek získali představu
o geolokaci návštěvníků.

Služba Google Analytics nesdílí se zákazníky služby Google Analytics údaje o skutečné IP
adrese. Díky metodě známé jako maskování IP
adres
 mohou majitelé webových stránek, kteří používají službu Google Analytics, sdělit této službě,
aby pro účely geolokace používala místo celé IP adresy pouze její část.

V případě, že se Vám nelíbí výše uvedený způsob zpracování můžete a) nastavit webový prohlížeč tak, aby
nedocházelo k ukládání cookies souborů, b) omezit možnost sběru dat pomocí nástroje Browser Add-On od
společnosti Google (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Více informací naleznete na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cs.

3.2 Google Adwords 

3.2.1 Google Adwords Remarketing

Adwords Remarketing nám umožňuje oslovit uživatele, kteří v minulosti již
navštívili náš web. Díky tomu je nám umožněno zobrazit uživatelům správné reklamní sdělení. Tato
sdělení jsou zobrazována společností Google a dodavateli třetích stran na různých webových stránkách. K tomu
jsou opět využívány soubory cookie, které ukládá Váš prohlížeč.

Pokud chcete ukládání cookies pro reklamní účely zabránit, upravte nastavení o personalizované reklamě na adrese http://www.google.com/settings/ads. Další možností je
odhlášení se od příjmu souborů cookies dodavatelů třetích stran na stránkách
organizace Network Advertising Initiativehttp://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/.

3.2.2 Google Adwords Conversion Tracking

Při naší činnosti také využíváme funkci sledování konverzních akcí od společnosti Google. Tato
funkce nám umožňuje sledovat, co se stane poté, co uživatel vyvolal naši reklamu (například,
odeslání poptávky přes kontaktní formulář). (dále jen „Google“).

Společnost Google si je vědoma citlivosti údajů a jejich významu pro inzerenty. Dbá tedy nejen o důsledné zachování
jejich důvěrnosti a bezpečnosti těchto údajů ve službě AdWords, ale také poskytuje jasné
informace o jejich omezeném využívání. Pro tuto funkci jsou opět využívány soubory cookies a nedochází
k identifikaci osoby. Tyto soubory lze vypnout dle návodu v bodu 3.3.1.

Další informace naleznete na adrese https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=cs.

3.3 Sclick 

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované
společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše
reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s

Pro účely lépe cílené reklamy Seznam sbírá informace o cookie, URL, která tato cookie navštívila
a IP adresu. Tato data nejsou nijak spojena s osobními údaji uživatelů.

Z cílené reklamy se lze aktuálně odhlásit na adrese http://www.imedia.cz, což je místo dostupné z domovské stránky Seznam.cz (odkaz Nápověda, stránka Cílená reklama).

Zpracovávaná data zároveň jsou uchovávána pouze po omezenou dobu, přičemž je Seznam důsledně anonymizujeme.
Zdrojová data v neposlední řadě nepředává žádné třetí straně.

3.4 Plug-in moduly pro
sociální sítě

Na našem webu používáme moduly plug-in moduly pro sociálních sítí, jako např. Twitter, Facebook
nebo LinkedIn. Funkce modulu se aktivuje až kliknutí na příslušné na tlačítko. V takovém
případě se Váš prohlížeč se spojí se serverem poskytovatele zvolené sociální sítě, kde
budete přihlášeni ke svému účtu a poskytovatel této sítě může Vaše údaje propojit s Vaším
profilem.

Pro získání informací o účelu a rozsahu shromažďování a používání údajů ze strany poskytovatelů sociálních sítí a
také o svých právech a možnostech nastavení ochrany osobních údajů, navštivte webové stránky jednotlivých
poskytovatelů sociálních sítí:

 1. Facebook, https://www.facebook.com/privacy/explanation,
 2. LinkedIn, https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,
 3. Twitter, http://twitter.com/privacy.

Dále naše webová stránka používá zásuvné moduly stránky YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno,
CA 94066, USA, provozované společností Google. V případě, že si přehrajete některé z YouTube videí na
našich stránkách vytvoří se připojení k serverům YouTube a může tak dojít k přiřazení Vašich údajů
k profilu. Tomu lze předejít odhlášením ze svého účtu YouTube.

Více informací naleznete na https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cs.

4. Uchovávání údajů

Vaše údaje budou uchovávány pouze po dobu, která je nezbytně nutná pro účel, za nímž byly údaje shromažďovány nebo
dokud nás nevyzvete k jejich smazání či neodvoláte svůj souhlas. Tímto nejsou dotčeny
závazné zákonné předpisy – obzvláště lhůty uchovávání. V případě zákonné povinnosti budou údaje
vyhrazeny pouze pro zákonem vymezené účely a po skončení povinné doby uchovávání budou vymazány.

5. Bezpečnost

Společnost LASCAM systems s.r.o. přijímá všechna nezbytná bezpečnostní opatření, aby chránila Vaše
údaje před zneužitím. Klademe tedy velký důraz nejen na bezpečnostní politiku, nezbytná technická opatření, ale
také na pečlivý výběr našich partnerů a dodavatelů v oblasti zpracování osobních údajů. Seznam zpracovatelů
je k dispozici na vyžádání.

6. Právo na poskytnutí informací, opravu nebo vymazání údajů

V souladu se zákonnými ustanoveními, máte právo získat informace o tom, jaké údaje jsou o Vás uloženy, dále máte právo
požádat o opravu či vymazání všech údajů, které již nejsou k příslušnému účelu potřebné, nebo které
jsou zpracovávány v rozporu s příslušnými zákony na ochranu údajů. To se týká i případu, kdy odvoláte svůj
souhlas. Pokud při zpracování osobních údajů sledujeme oprávněný zájem, máte možnost se na nás obrátit s
námitkou. Vaše osobní údaje Vám navíc poskytneme strukturovaném a strojově čitelném formátu.

S Vašimi požadavky se obracejte na info@lascam.cz

Poslední aktualizace: 22. 05. 2018