VÝPOČTY A SIMULACE


Elya Solution s.r.o. má zkušenosti v těchto oborech:

  • výpočty a simulace klasických optických systémů
  • výpočty a simulace rentgenových systémů
  • zpracování obrazu a obecně naměřených dat (odšumění, dekonvoluce, automatické zpracování nasnímaných objektů, archivace, zveřejnění)
  • výpočty mechanických systémů
  • základní pevnostní výpočty
  • numerická matematika a její aplikace

Technologie a pomůcky:

Abychom byli schopni efektivně zvládnout všechny uvedené dovednosti, používáme kromě nejmocnějšího nástroje, totiž hlav našich zaměstnanců, následující technologie a pomůcky.

  • MITCalc pro základní mechanické výpočty
  • Matlab, Python a jeho numerické nadstavby, Maple pro libovolné výpočty a simulace
  • Delphi, C++, Java pro tvorbu simulací