Návrh interferometru z uhlíkových kompozitů

Návrh interferometru z uhlíkových kompozitů Interferometr má sloužit k měření teplotní délkové roztažností profilů z kompozitních materiálů s malou teplotní dilatací. Přístroj je založen na principu Michelsonova interferometru s laserovým světelným zdrojem. Kvůli potlačení teplotních závislostí v samotném přístroji je jako hlavní stavební materiál použit uhlíkový kompozit. Zařízení je vyvíjeno pro Ústav fyzikální biologie Jihočeské university v Českých Budějovicích ve spolupráci s firmami Optax v Praze a Compotech s.r.o. v Sušici. Ukázka konstrukce interferometru pro měření teplotní roztažnosti.  

Čtěte více

Uvolnění XAnn3D Free Edition

Uvolnění XAnn3D Free Edition Byla uvolněna omezená verze XAnn3D – softwaru pro simulace rentgenové optiky a to pro nekomerční využití a testy. Jedná se o technologický demonstrátor software pro simulaci, optimalizaci a obecně raytracing rentgenových optik (zrcadel) se širokými možnostmi rozšiřování funkcionality. Jeho účelem je ověření technologií pro budoucí vývojové práce (zejména numeriky a fyziky, konceptů práce s modelem či skriptování). Software sestává ze sady knihoven, které jsou používány v relativně jednoduchých skriptech. API je koncipováno tak, aby bylo možné systém použít [...]

Čtěte více

Zpracování metrologických dat při výrobě přesných voštinových desek

Zpracování metrologických dat při výrobě přesných voštinových desek Zpracování metrologických dat a jejich visualizace při vývoji a přípravě forem pro výrobu přesných velkorozměrných voštinových desek ve firmě 5M s.r.o. Je vyžadována vysoká přesnost výroby a neustálá kontrola tvaru mandrelů a to v řádu 10 μm (RMS) při rozměrech mandrelu cca 1,5 x 1,5 m. Je třeba počítat se systematickými chybami měřícího procesu a provádět vícekriteriální optimalizace.

Čtěte více

Návrh mechanických částí vědecké rentgenové kamery

Návrh mechanických částí vědecké rentgenové kamery Konstrukce mechanických částí vědecké kamery pro měkké rentgenové záření, které je detekováno přímo na CCD chip velikosti 2000×2000 pixelů bez luminoforu. Kamera je chlazená peltierovým článkem a vodním okruhem. Součástí návrhu je také mechanika zdrojové elektronické části. Zařízení je vyvíjeno pro firmu Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o.  

Čtěte více

Uvolnění XKioo 1.0 – software pro výpočet rentgenové reflektivity

Uvolnění XKioo 1.0 – software pro výpočet rentgenové reflektivity Byl uvolněn software pro výpočet reflektivity rentgenových zrcadel XKioo 1.0. Software dynamicky stahuje a cachuje atomové rozptylové faktory ze dvou různých online databází (CXRO pro energie 30eV – 30keV a NIST pro energie 10eV – 430 keV). Nabízí tak snadnou možnost počítat reflektivity i pro energie které nenabízí známá online aplikace na stránkách CXRO. Navíc umožňuje zobrazit v jednom grafu křivky rentgenové reflektivity pro různé materiály, úhly nebo další parametry a tedy výrazně [...]

Čtěte více

Uvolnění XKioo2 1.0 – software pro výpočet rentgenové reflektivity a transmisivity

Uvolnění XKioo2 1.0 – software pro výpočet rentgenové reflektivity a transmisivity Byl uvolněn XKioo2 – software pro výpočty rentgenové reflektivity a transmisivity. XKioo2 je následovníkem software XKioo s rozšířenou funkcionalitou. Současná verze XKioo2 je schopna počítat reflektivitu rentgenových zrcadel jak standardních tak zrcadel s multivrstvou a dále je schopna počítat rentgenovou transmisivitu (absorbci) filtrů nebo plynu. Výpočty jsou založeny na datech dynamicky získávaných z online databáí (CXRO a NIST). Použití XKioo2 pro výpočet reflektivity standardních rentgenových zrcadel je zdarma (stejně jako v případě XKioo), výpočty multivrstev a transmisivit [...]

Čtěte více

Studie HUD displaye pro cvičná vojenská letadla L-39

Studie HUD displaye pro cvičná vojenská letadla L-39 Studie možnosti zástavby Head Up Displaye (HUD) do cvičného vojenského letounu AERO L-39 pro firmu SPEEL PRAHA s.r.o.. HUD je založen na moderních mikrodisplayích, nikoli na klasické CRT technologii. Cílem bylo identifikovat potřebné optické technologie a příslušné dodavatele, definovat omezení plynoucí z rozměrů letadla a klimatických podmínek. Na základě zjištěných informací bylo dále navrhnuto několik variant řešení včetně odhadů parametrů optiky a její hmotnosti. Tyto informace slouží jako podklady k dalšímu rozhodování našeho zákzaníka.  

Čtěte více

Instalace white beam imaging systému na synchrotronu

Instalace white beam imaging systému na synchrotronu Koncem roku 2009 byla na synchtrotron ANKA v Karlsruhe instalována a úspěšně odzkoušena rentgenová kamera pro zobrazování rychlých dějů. Kamera využívá rychlou vědeckou CMOS kameru a ve firmě Elya Solutions s.r.o. na zakázku vyvinutý optomechanický systém. Ten umožňuje několik různých zvětšení a použití různých scintilátorů. Protože se využívá vysokých rentgenových toků, je optika maximálně stíněna, aby nedošlo k její degradaci. Zároveň je systém dostatečně robustní, aby zvládl těžké vědecké kamery. A to jak ty současně používané [...]

Čtěte více

White beam makroskop pro beamline TOMCAT v SLS

White beam makroskop pro beamline TOMCAT v SLS Rentgenový systém s malým zvětením a kontinuální změnou zvětšení v rozsahu 2x – 4x byl dodán na beamline TOMCAT na synchrotronu Swiss Light Source, Švýcarsko, na konci roku 2010. Systém využívá rychlou vědeckouk CMOS kameru a na zakázku vyvinutou optomechaniku. Změna zvětšení, fokusace a justáž orientace kamery jsou motorizovány a fungují v rámci existujícího řídícího systému beamline. White beam systém s malým zvětšením pro beamline TOMCAT na synchrotronu SLS Rychlá vědecká CMOS kamera PCO Dimax se [...]

Čtěte více

Vývoj mechaniky braggovského zvětšováku pro synchrotron

Vývoj mechaniky braggovského zvětšováku pro synchrotron Pro synchtrotron ANKA v Karlsruhe byly navrženy a vyrobeny držáky a justážní přípravky pro krystaly germania. Ty ve správné konfiguraci fungují jako braggovský rentgenový mikroskop. Systém byl navržen tak, aby se dal snadno přenést i na experimenty na jiných synchrotronech. Braggovský rentgenový mikroskop Germaniové (nebo jiné) krystaly ve správné konfiguraci lze použít efektivně jako rentgenový mikroskop se submikronovým rozlišením. Aby bylo možné takový mikroskop realizovat, byl navržen optomechanický systém, který splňuje následující požadavky: Celkem je třeba upevnit 4 krystaly, vždy [...]

Čtěte více