NÁVRH A KONSTRUKCE


Pracovníci Elya Solutions s.r.o. mají zkušenosti v oblastech::

  • konstrukce mechanických, optomechanických a optoelektronických zařízení
  • návrh v objemovém modeláři PTC Pro/Engineer
  • vypracování výkresové dokumentace, sestavy, kusovníky, výrobní výkresy

Mezi příklady zajímavých konstrukcí patří:

  • konstrukce mechaniky spektrografu
  • konstrukce tubusu slunečního dalekohledu
  • konstrukce detekčních systémů

Primární mechanickou výrobu zajišťujeme u subdodavatelů.


Mezi zajímavé realizace patří: