Kontakty


Elya Solutions s.r.o.

  • K Bílému vrchu 2978/5, Praha193 00
  • IČ: 28239911 / DIČ: CZ28239911
  • Zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 134619

Kontaktní formulář

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném vProhlášení o ochraně osobních údajů.


Kontaktní osoby

Jméno: Mgr. Libor Švéda, Ph.D.
E-mail: libor.sveda@elya.cz
Telefon:
+420 776 702 017
Specializace: výpočty, simulace, tvorba software
Resume: Mgr. Libor Švéda, Ph.D. absolvoval fyziku na MFF UK, doktorát získal na ČVUT v Praze na téma rentgenová optika. V současné době působí v Elya Solutions s.r.o. a na ČVUT v  Praze. V minulosti pracoval jako development scientist v technologické firmě a rovněž jako technický vedoucí softwarové firmy.
Jméno: Ing. Jiří Čáp, Ph.D.
E-mail: jiri.cap@elya.cz
Telefon: +420 605 555 970
Specializace: výpočty, simulace, konstrukce
Resume: Absolvoval obor „Přesná mechanika a optika“ na Fakultě strojní ČVUT v Praze, kde získal také doktorát. V současné době působí v Elya Solutions s.r.o. a na ČVUT v Praze. V minulosti pracoval jako development scientist v technologické firmě.